ข้อมูลด่านศุลกากร

อำเภอเชียงแสน ( Porting City)

รายงานประจำปี

รายงานสินค้านำเข้าประจำปี
ชนิดสินค้าน้ำหนัก(ตัน)มูลค่าสินค้า (หน่วยล้านบาท)
กระเทียมสด8,065143,712,335.00
ทับทิมสด6,34775,451,455.00
เมล็ดดอกทานตะวัน3,124130,051,384.00
มันฝรั่ง2,81559,568,363.00
กระเทียมอบแห้ง2,46861,707,248.00
ดินเกาลีน1,29014,654,856.00
ใบชาเขียว89017,740,934.00
หม้อไอน้ำ44522,389,716.00
เมล็ดฟักทอง (แกะเปลือก)15041,349,693.00
ปั่นจั่งแบบโอเลอร์เฮด1010,104,882.00
เบ็ดเตล็ด9,347134,224,379.33
รวม34,951710,955,245.33
ชนิดสินค้าน้ำหนัก(ตัน)มูลค่าสินค้า (หน่วยล้านบาท)
มันฝรั่ง11,940245,069,112.14
กระเทียมสด9,937193,256,937.64
กระเทียมอบแห้ง3,88779,063,945.82
เมล็ดดอกทานตะวัน3,288145,774,390.70
เปลือกบง2,67652,229,032.16
ใบชาเขียวรวมก้าน1,78232,676,349.91
ดินเกาลีน1,67419,007,571.77
ทับทิมสด1,40016,281,651.48
ชิ้นส่วนแก้วกระดาษ89718,864,932.94
เมล็ดฟักทอง (แกะเปลือก)9623,927,676.84
เบ็ดเตล็ด3,22973,681,287.40
รวม40,806899,832,888.80
ชนิดสินค้าน้ำหนัก(ตัน)มูลค่าสินค้า (หน่วยล้านบาท)
กระเทียมสด8,414158,782,603.29
มันฝรั่ง5,00098,201,961.36
กระเทียมอบแห้ง3,50886,293,108.34
เมล็ดดอกทานตะวัน2,676120,007,978.72
เปลือกบง1,41825,698,686.81
ชิ้นส่วนแก้วกระดาษ1,19125,796,230.67
ดินเกาลีน1,05111,554,462.32
ใบชาเขียวรวมก้าน76513,918,303.11
กระเทียมเจียว74318,666,243.52
เมล็ดฟักทอง (แกะเปลือก)13431,176,328.10
เบ็ดเตล็ด5,094122,384,539.21
รวม29,994712,480,445.45
ชนิดสินค้าน้ำหนัก(ตัน)มูลค่าสินค้า (หน่วยล้านบาท)
กระเทียมสด8,414158,782,603.29
มันฝรั่ง5,00098,201,961.36
กระเทียมอบแห้ง3,50886,293,108.34
เมล็ดดอกทานตะวัน2,676120,007,978.72
เปลือกบง1,41825,698,686.81
ชิ้นส่วนแก้วกระดาษ1,19125,796,230.67
ดินเกาลีน1,05111,554,462.32
ใบชาเขียวรวมก้าน76513,918,303.11
กระเทียมเจียว74318,666,243.52
เมล็ดฟักทอง (แกะเปลือก)13431,176,328.10
เบ็ดเตล็ด5,094122,384,539.21
รวม29,994712,480,445.45
ชนิดสินค้าน้ำหนัก(ตัน)มูลค่าสินค้า (หน่วยล้านบาท)
กระเทียมสด8,414158,782,603.29
มันฝรั่ง5,00098,201,961.36
กระเทียมอบแห้ง3,50886,293,108.34
เมล็ดดอกทานตะวัน2,676120,007,978.72
เปลือกบง1,41825,698,686.81
ชิ้นส่วนแก้วกระดาษ1,19125,796,230.67
ดินเกาลีน1,05111,554,462.32
ใบชาเขียวรวมก้าน76513,918,303.11
กระเทียมเจียว74318,666,243.52
เมล็ดฟักทอง (แกะเปลือก)13431,176,328.10
เบ็ดเตล็ด5,094122,384,539.21
รวม29,994712,480,445.45
ชนิดสินค้าน้ำหนัก(ตัน)มูลค่าสินค้า (หน่วยล้านบาท)
กระเทียมสด8,414158,782,603.29
มันฝรั่ง5,00098,201,961.36
กระเทียมอบแห้ง3,50886,293,108.34
เมล็ดดอกทานตะวัน2,676120,007,978.72
เปลือกบง1,41825,698,686.81
ชิ้นส่วนแก้วกระดาษ1,19125,796,230.67
ดินเกาลีน1,05111,554,462.32
ใบชาเขียวรวมก้าน76513,918,303.11
กระเทียมเจียว74318,666,243.52
เมล็ดฟักทอง (แกะเปลือก)13431,176,328.10
เบ็ดเตล็ด5,094122,384,539.21
รวม29,994712,480,445.45
รายงานสินค้าส่งออกประจำปี
ชนิดสินค้าน้ำหนัก(ตัน)มูลค่าสินค้า (หน่วยล้านบาท)
น้ำตาลทรายขาว70,6191,023,254,545.00
น้ำมันดีเซล69,550968,759,832.00
สุกรมีชีวิต52,9643,037,736,600.00
ชิ้นส่วนไก่แช่แข็ง40,9953,137,832,621.00
เครื่องดื่มชูกำลัง15,173494,067,204.00
โคและกระบือมีชีวิต6,144378,475,000.00
ลำไยอบแห้ง4,838419,155,996.00
ถั่ววอร์นัทแห้ง2,830214,633,042.00
รถยนต์ใหม่1,4461,409,248,013.00
บรั่นดี62253,304,794.00
เบ็ดเตล็ด118,7343,893,042,914.69
รวม383,35515,229,510,561.69
ชนิดสินค้าน้ำหนัก(ตัน)มูลค่าสินค้า (หน่วยล้านบาท)
น้ำมันดีเซล98,9501,715,769,867.17
น้ำตาลทรายขาว46,261788,852,294.09
ยางพารา42,9111,688,061,995.93
สุกรมีชีวิต23,4031,488,817,000.00
ชิ้นส่วนไก่แช่แข็ง21,9151,852,600,063.32
น้ำมันเบนซิน17,451353,059,491.75
เครื่องดื่มชูกำลัง10,622407,152,788.00
โคและกระบือมีชีวิต6,318442,106,000.00
ลำไยอบแห้ง5,278390,185,597.96
สุราวิสกี้1,960951,646,370.75
เบ็ดเตล็ด156,0904,353,010,660.17
รวม431,15914,431,262,129.14
ชนิดสินค้าน้ำหนัก(ตัน)มูลค่าสินค้า (หน่วยล้านบาท)
น้ำมันเชื้อเพลิง159,0123,334,907,830.60
ยางพารา92,0102,957,822,418.67
รถยนต์92,010446,784,960.81
น้ำตาลทรายขาว69,844834,971,427.57
ชิ้นส่วนไก่แช่แข็ง32,7342,660,271,427.55
โคและกระบือมีชีวิต22,0521,766,935,500.00
สุกรมีชีวิต12,150708,091,500.00
เครื่องดื่มชูกำลัง8,863304,634,193.00
สุราวิสกี้2,285931,682,505.40
สุราจีน92227,318,662.60
เบ็ดเตล็ด120,9294,685,246,471.88
รวม611,98118,858,666,898.08
ชนิดสินค้าน้ำหนัก(ตัน)มูลค่าสินค้า (หน่วยล้านบาท)
กระเทียมสด8,414158,782,603.29
มันฝรั่ง5,00098,201,961.36
กระเทียมอบแห้ง3,50886,293,108.34
เมล็ดดอกทานตะวัน2,676120,007,978.72
เปลือกบง1,41825,698,686.81
ชิ้นส่วนแก้วกระดาษ1,19125,796,230.67
ดินเกาลีน1,05111,554,462.32
ใบชาเขียวรวมก้าน76513,918,303.11
กระเทียมเจียว74318,666,243.52
เมล็ดฟักทอง (แกะเปลือก)13431,176,328.10
เบ็ดเตล็ด5,094122,384,539.21
รวม29,994712,480,445.45
ชนิดสินค้าน้ำหนัก(ตัน)มูลค่าสินค้า (หน่วยล้านบาท)
กระเทียมสด8,414158,782,603.29
มันฝรั่ง5,00098,201,961.36
กระเทียมอบแห้ง3,50886,293,108.34
เมล็ดดอกทานตะวัน2,676120,007,978.72
เปลือกบง1,41825,698,686.81
ชิ้นส่วนแก้วกระดาษ1,19125,796,230.67
ดินเกาลีน1,05111,554,462.32
ใบชาเขียวรวมก้าน76513,918,303.11
กระเทียมเจียว74318,666,243.52
เมล็ดฟักทอง (แกะเปลือก)13431,176,328.10
เบ็ดเตล็ด5,094122,384,539.21
รวม29,994712,480,445.45
ชนิดสินค้าน้ำหนัก(ตัน)มูลค่าสินค้า (หน่วยล้านบาท)
กระเทียมสด8,414158,782,603.29
มันฝรั่ง5,00098,201,961.36
กระเทียมอบแห้ง3,50886,293,108.34
เมล็ดดอกทานตะวัน2,676120,007,978.72
เปลือกบง1,41825,698,686.81
ชิ้นส่วนแก้วกระดาษ1,19125,796,230.67
ดินเกาลีน1,05111,554,462.32
ใบชาเขียวรวมก้าน76513,918,303.11
กระเทียมเจียว74318,666,243.52
เมล็ดฟักทอง (แกะเปลือก)13431,176,328.10
เบ็ดเตล็ด5,094122,384,539.21
รวม29,994712,480,445.45

รายงานประจำเดือน

รายงานสินค้านำเข้าประจำเดือน

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม


ชนิดสินค้าน้ำหนัก(ตัน)มูลค่าสินค้า (บาท)
กระเทียมสด1,68525,684,982.25
เมล็ดดอกทานตะวัน1959,639,375.77
กระเทียมอบแห้ง3607,922,173.56
ถั่วปากอ้า1282,207,019.58
เมล็ดฟักทอง(แกะเปลือก)92,148,940.11
ชิ้นส่วนแก้วกระดาษ972,043,049.42
ใบชาเชียวรวมก้าน901,633,425.37
ดินเกาลีน1201,334,257.92
หินชายฝั่ง160800,000.00
ใบชาแดง40725,993.28
เบ็ดเตล็ด2686,579,630.92
รวม3,15260,718,848.18

พฤศจิกายน


ชนิดสินค้าน้ำหนัก(ตัน)มูลค่าสินค้า (บาท)
เมล็ดดอกทานตะวัน24312,175,260.85
กระเทียมอบแห้ง50611,131,019.78
กระเทียมสด3575,691,934.32
เมล็ดฟักทอง(แกะเปลือก)204,589,136.77
ดินเกาลีน4404,389,984.48
ชิ้นส่วนแก้วกระดาษ1272,800,869.10
ใบชาเขียวรวมก้าน1202,186,517.96
เปลือกบง811,497,983.45
กระเทียมเจียว541,357,827.66
เมล็ดแตงโม661,202,584.88
เบ็ดเตล็ด1743,655,194.99
รวม2,18850,678,314.24

ธันวาคม


ชนิดสินค้าน้ำหนัก(ตัน)มูลค่าสินค้า (บาท)
เมล็ดดอกทานตะวัน25912,360,252.62
กระเทียมอบแห้ง4409,696,794.81
กระเทียมสด1742,611,800.00
เครื่องอัดรีดยาง382,530,155.84
เมล็็ดแตงโม961,767,063.78
ผงพริกหม่าล่า71,251,618.08
ใบชาเชียวรวมก้าน601,103,265.64
เมล็ดฟักทอง(แกะเปลือก)4992,939.07
ชิ้นส่วนแก้วกระดาษ33723,605.75
เครื่ื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด1703,900.00
เบ็ดเตล็ด2144,570,982.18
รวม1,32638,312,377.77

มกราคม


ชนิดสินค้าน้ำหนัก(ตัน)มูลค่าสินค้า (บาท)
เมล็ดดอกทานตะวัน29014,990,924.06
ชิ้นส่วนแก้วกระดาษ2265,039,028.43
กระเทียมอบแห้ง1703,731,101.92
กระเทียมสด2073,476,907.48
เมล็็ดฟักทอง (แกะเปลือก)122,807,891.61
ดินเกาลีน1201,340,724.72
ผงพริกหม่าล่า71,263,368.85
ใบชาเขียวรวมก้าน601,094,267.98
ชาผง701,072,382.62
เปลือกบง52974,773.91
เบ็ดเตล็ด2293,844,740.05
รวม1,44339,636,111.63

กุมภาพันธ์


ชนิดสินค้าน้ำหนัก(ตัน)มูลค่าสินค้า (บาท)
เมล็ดดอกทานตะวัน1627,648,939.36
เมล็็ดฟักทอง (แกะเปลือก)224,844,977.32
กระเทียมสด3044,797,977.39
เปลือกบง1172,108,919.32
กระเทียมอบแห้ง952,093,630.00
ผงพริกหม่าล่า71,226,237.74
เมล็ดโป๊ยกั๊ก81,071,675.36
ชาผง701,040,864.70
ชิ้นส่วนแก้วกระดาษ33697,987.90
ใบหอมซอยแห้ง39276,147.78
เบ็ดเตล็ด12264,774.20
รวม86926,072,131.07

มีนาคม


ชนิดสินค้าน้ำหนัก(ตัน)มูลค่าสินค้า (บาท)
เมล็ดดอกทานตะวัน22810,967,009.27
กระเทียมสด3595,957,124.63
เมล็็ดฟักทอง (แกะเปลือก)214,516,646.42
กระเทียมอบแห้ง1072,350,480.00
เปลือกบง1312,160,401.61
ชิ้นส่วนแก้วกระดาษ982,003,527.55
กระเทียมเจียว641,523,545.77
ถั่วปากอ้า651,244,470.98
ใบชาเขียวรวมก้าน601,044,311.32
ชาผง701,023,425.08
เบ็ดเตล็ด2062,956,046.15
รวม1,40935,746,988.78

เมษายน


ชนิดสินค้าน้ำหนัก(ตัน)มูลค่าสินค้า (บาท)
กระเทียมสด89414,456,157.67
เมล็ดดอกทานตะวัน1326,046,950.36
กระเทียมอบแห้ง2234,903,489.64
เมล็็ดฟักทอง (แกะเปลือก)204,480,859.16
ชิ้นส่วนแก้วกระดาษ1252,720,888.64
หนังสือเพื่อการศึกษา491,992,053.92
เครื่องอัดรีดยาง241,520,133.68
เปลือกบง931,328,901.95
ดินเกาลีน1201,299,422.88
ชาผง701,039,347.22
เบ็ดเตล็ด2864,080,854.87
รวม2,03643,869,059.99

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม


ชนิดสินค้าน้ำหนัก(ตัน)มูลค่าสินค้า (บาท)
กระเทียมสด1,68525,684,982.25
เมล็ดดอกทานตะวัน1959,639,375.77
กระเทียมอบแห้ง3607,922,173.56
ถั่วปากอ้า1282,207,019.58
เมล็ดฟักทอง(แกะเปลือก)92,148,940.11
ชิ้นส่วนแก้วกระดาษ972,043,049.42
ใบชาเชียวรวมก้าน901,633,425.37
ดินเกาลีน1201,334,257.92
หินชายฝั่ง160800,000.00
ใบชาแดง40725,993.28
เบ็ดเตล็ด2686,579,630.92
รวม3,15260,718,848.18

พฤศจิกายน


ชนิดสินค้าน้ำหนัก(ตัน)มูลค่าสินค้า (บาท)
เมล็ดดอกทานตะวัน24312,175,260.85
กระเทียมอบแห้ง50611,131,019.78
กระเทียมสด3575,691,934.32
เมล็ดฟักทอง(แกะเปลือก)204,589,136.77
ดินเกาลีน4404,389,984.48
ชิ้นส่วนแก้วกระดาษ1272,800,869.10
ใบชาเขียวรวมก้าน1202,186,517.96
เปลือกบง811,497,983.45
กระเทียมเจียว541,357,827.66
เมล็ดแตงโม661,202,584.88
เบ็ดเตล็ด1743,655,194.99
รวม2,18850,678,314.24

ธันวาคม


ชนิดสินค้าน้ำหนัก(ตัน)มูลค่าสินค้า (บาท)
เมล็ดดอกทานตะวัน25912,360,252.62
กระเทียมอบแห้ง4409,696,794.81
กระเทียมสด1742,611,800.00
เครื่องอัดรีดยาง382,530,155.84
เมล็็ดแตงโม961,767,063.78
ผงพริกหม่าล่า71,251,618.08
ใบชาเชียวรวมก้าน601,103,265.64
เมล็ดฟักทอง(แกะเปลือก)4992,939.07
ชิ้นส่วนแก้วกระดาษ33723,605.75
เครื่ื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด1703,900.00
เบ็ดเตล็ด2144,570,982.18
รวม1,32638,312,377.77

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม


ชนิดสินค้าน้ำหนัก(ตัน)มูลค่าสินค้า (บาท)
กระเทียมสด1,68525,684,982.25
เมล็ดดอกทานตะวัน1959,639,375.77
กระเทียมอบแห้ง3607,922,173.56
ถั่วปากอ้า1282,207,019.58
เมล็ดฟักทอง(แกะเปลือก)92,148,940.11
ชิ้นส่วนแก้วกระดาษ972,043,049.42
ใบชาเชียวรวมก้าน901,633,425.37
ดินเกาลีน1201,334,257.92
หินชายฝั่ง160800,000.00
ใบชาแดง40725,993.28
เบ็ดเตล็ด2686,579,630.92
รวม3,15260,718,848.18

พฤศจิกายน


ชนิดสินค้าน้ำหนัก(ตัน)มูลค่าสินค้า (บาท)
เมล็ดดอกทานตะวัน24312,175,260.85
กระเทียมอบแห้ง50611,131,019.78
กระเทียมสด3575,691,934.32
เมล็ดฟักทอง(แกะเปลือก)204,589,136.77
ดินเกาลีน4404,389,984.48
ชิ้นส่วนแก้วกระดาษ1272,800,869.10
ใบชาเขียวรวมก้าน1202,186,517.96
เปลือกบง811,497,983.45
กระเทียมเจียว541,357,827.66
เมล็ดแตงโม661,202,584.88
เบ็ดเตล็ด1743,655,194.99
รวม2,18850,678,314.24

ธันวาคม


ชนิดสินค้าน้ำหนัก(ตัน)มูลค่าสินค้า (บาท)
เมล็ดดอกทานตะวัน25912,360,252.62
กระเทียมอบแห้ง4409,696,794.81
กระเทียมสด1742,611,800.00
เครื่องอัดรีดยาง382,530,155.84
เมล็็ดแตงโม961,767,063.78
ผงพริกหม่าล่า71,251,618.08
ใบชาเชียวรวมก้าน601,103,265.64
เมล็ดฟักทอง(แกะเปลือก)4992,939.07
ชิ้นส่วนแก้วกระดาษ33723,605.75
เครื่ื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด1703,900.00
เบ็ดเตล็ด2144,570,982.18
รวม1,32638,312,377.77
รายงานสินค้าส่งออกประจำเดือน

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม


ชนิดสินค้าน้ำหนัก(ตัน)มูลค่าสินค้า (บาท)
น้ำมันเชื้อเพลิง12,322301,790,163.22
โคและกระบือมีชีวิต2,710223,425,500.00
ชิ้นส่วนไก่แช่เเข็ง1,409126,259,808.68
รถยนต์22348,440,029.01
น้ำตาลทรายขาว3,63839,817,398.11
ยางพารา1,38939,513,500.00
สุราจีน1235,990,019.06
ลำไยอบแห้ง46825,472,500.00
ชิ้้นส่วนสุกรแช่แข็ง41922,467,878.00
สุับปะรดอบแห้งเคลือบน้ำตาล33621,257,000.00
เบ็ดเตล็ด12,620234,234,812.67
รวม35,5461,118,668,608.75

พฤศจิกายน


ชนิดสินค้าน้ำหนัก(ตัน)มูลค่าสินค้า (บาท)
น้ำมันเชื้อเพลิง12,277271,204,458.09
โคและกระบือมีชีวิต2,423200,859,000.00
ยางพารา4,930135,326,359.60
ชิ้นส่วนไก่แช่เเข็ง81873,387,228.52
น้ำตาลทรายขาว5,92266,355,141.97
รถยนต์22148,441,955.00
สุราจีน1041,543,210.00
มะม่วงอบแห้ง16526,214,280.00
เมล็ดฟักทอง9224,096,675.42
บุหรี่6122,065,640.12
เบ็ดเตล็ด13,387258,697,040.89
รวม40,3061,168,190,989.61

ธันวาคม


ชนิดสินค้าน้ำหนัก(ตัน)มูลค่าสินค้า (บาท)
โคและกระบือมีชีวิต3,279275,016,000.00
น้ำมันเชื้อเพลิง11,529211,006,336.17
ยางพารา4,598143,587,751.04
ชิ้นส่วนไก่แช่เเข็ง1,539117,175,209.93
น้ำตาลทรายขาว6,06365,653,942.55
รถยนต์19349,135,491.07
ลำไยอบแห้ง89344,215,376.16
บรั่นดี1031,981,762.36
มะม่วงอบแห้ง20431,900,360.00
ชิ้้นส่วนสุกรแช่เเข็ง42523,663,534.00
เบ็ดเตล็ด16,263320,214,431.89
รวม44,9961,313,550,195.17

มกราคม


ชนิดสินค้าน้ำหนัก(ตัน)มูลค่าสินค้า (บาท)
โคและกระบือมีชีวิต3,588304,095,000.00
น้ำมันเชื้อเพลิง14,260253,796,571.69
ชิ้นส่วนไก่แช่เเข็ง2,294166,944,392.17
น้ำตาลทรายขาว12,305134,963,378.76
ยางพารา2,22366,535,843.40
ชิ้้นส่วนสุกรแช่เเข็ง62137,956,035.00
รถยนต์15835,209,850.03
ปูนซีเมนต์12,06424,906,365.30
ถั่ววอลนัท43323,190,969.25
มะม่วงอบแห้ง14821,144,200.00
เบ็ดเตล็ด4,753200,878,894.85
รวม52,8471,269,621,500.45

กุมภาพันธ์


ชนิดสินค้าน้ำหนัก(ตัน)มูลค่าสินค้า (บาท)
โคและกระบือมีชีวิต3,083265,131,000.00
น้ำมันเชื้อเพลิง8,065159,032,516.00
ชิ้นส่วนไก่แช่เเข็ง1,492125,536,577.00
รถยนต์22642,599,564.40
ยางพารา94826,942,000.00
น้ำตาลทรายขาว2,34625,450,074.20
บุหรี่3022,689,725.95
สุราวิสกี้2920,583,875.55
ปูนซีเมนต์8,83018,605,586.00
เมล็ดฟักทอง (เคลือบเกลือ)9217,905,680.37
เบ็ดเตล็ด3,829188,627,306.86
รวม28,970913,103,906.33

มีนาคม


ชนิดสินค้าน้ำหนัก(ตัน)มูลค่าสินค้า (บาท)
โคและกระบือมีชีวิต2,961248,605,500.00
น้ำมันเชื้อเพลิง8,613176,281,021.50
ชิ้นส่วนไก่แช่เเข็ง1,06687,248,979.56
เห็ดหูหนูแห้ง65168,779,604.84
รถยนต์27650,821,254.19
เห็็ดหอมแห้ง31842,583,195.96
ปูนซีเมนต์16,90235,200,505.90
มะม่วงอบแห้ง19827,003,570.95
ยางพารา73921,746,255.97
ชิ้้นส่วนสุกรแช่แข็ง42918,808,818.69
เบ็ดเตล็ด7,197239,635,718.05
รวม39,3501,016,714,425.61

เมษายน


ชนิดสินค้าน้ำหนัก(ตัน)มูลค่าสินค้า (บาท)
น้ำมันเชื้อเพลิง8,090170,686,771.67
โคและกระบือมีชีวิต72362,523,000.00
ชิ้นส่วนไก่แช่แข็ง62454,965,838.88
รถยนต์27454,620,561.56
บุหรี่3830,412,743.76
ปูนซีเมนต์13,31727,866,336.00
น้ำตาลทรายขาว1,92419,989,915.96
รถขุดตัก12718,861,692.04
น้ำมัันปาล์ม63014,959,050.00
มะม่วงอบแห้ง9714,750,000.00
เบ็ดเตล็ด4,799154,976,337.61
รวม30,643624,612,247.48

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม


ชนิดสินค้าน้ำหนัก(ตัน)มูลค่าสินค้า (บาท)
น้ำมันเชื้อเพลิง12,322301,790,163.22
โคและกระบือมีชีวิต2,710223,425,500.00
ชิ้นส่วนไก่แช่เเข็ง1,409126,259,808.68
รถยนต์22348,440,029.01
น้ำตาลทรายขาว3,63839,817,398.11
ยางพารา1,38939,513,500.00
สุราจีน1235,990,019.06
ลำไยอบแห้ง46825,472,500.00
ชิ้้นส่วนสุกรแช่แข็ง41922,467,878.00
สุับปะรดอบแห้งเคลือบน้ำตาล33621,257,000.00
เบ็ดเตล็ด12,620234,234,812.67
รวม35,5461,118,668,608.75

พฤศจิกายน


ชนิดสินค้าน้ำหนัก(ตัน)มูลค่าสินค้า (บาท)
น้ำมันเชื้อเพลิง12,277271,204,458.09
โคและกระบือมีชีวิต2,423200,859,000.00
ยางพารา4,930135,326,359.60
ชิ้นส่วนไก่แช่เเข็ง81873,387,228.52
น้ำตาลทรายขาว5,92266,355,141.97
รถยนต์22148,441,955.00
สุราจีน1041,543,210.00
มะม่วงอบแห้ง16526,214,280.00
เมล็ดฟักทอง9224,096,675.42
บุหรี่6122,065,640.12
เบ็ดเตล็ด13,387258,697,040.89
รวม40,3061,168,190,989.61

ธันวาคม


ชนิดสินค้าน้ำหนัก(ตัน)มูลค่าสินค้า (บาท)
โคและกระบือมีชีวิต3,279275,016,000.00
น้ำมันเชื้อเพลิง11,529211,006,336.17
ยางพารา4,598143,587,751.04
ชิ้นส่วนไก่แช่เเข็ง1,539117,175,209.93
น้ำตาลทรายขาว6,06365,653,942.55
รถยนต์19349,135,491.07
ลำไยอบแห้ง89344,215,376.16
บรั่นดี1031,981,762.36
มะม่วงอบแห้ง20431,900,360.00
ชิ้้นส่วนสุกรแช่เเข็ง42523,663,534.00
เบ็ดเตล็ด16,263320,214,431.89
รวม44,9961,313,550,195.17

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม


ชนิดสินค้าน้ำหนัก(ตัน)มูลค่าสินค้า (บาท)
น้ำมันเชื้อเพลิง12,322301,790,163.22
โคและกระบือมีชีวิต2,710223,425,500.00
ชิ้นส่วนไก่แช่เเข็ง1,409126,259,808.68
รถยนต์22348,440,029.01
น้ำตาลทรายขาว3,63839,817,398.11
ยางพารา1,38939,513,500.00
สุราจีน1235,990,019.06
ลำไยอบแห้ง46825,472,500.00
ชิ้้นส่วนสุกรแช่แข็ง41922,467,878.00
สุับปะรดอบแห้งเคลือบน้ำตาล33621,257,000.00
เบ็ดเตล็ด12,620234,234,812.67
รวม35,5461,118,668,608.75

พฤศจิกายน


ชนิดสินค้าน้ำหนัก(ตัน)มูลค่าสินค้า (บาท)
น้ำมันเชื้อเพลิง12,277271,204,458.09
โคและกระบือมีชีวิต2,423200,859,000.00
ยางพารา4,930135,326,359.60
ชิ้นส่วนไก่แช่เเข็ง81873,387,228.52
น้ำตาลทรายขาว5,92266,355,141.97
รถยนต์22148,441,955.00
สุราจีน1041,543,210.00
มะม่วงอบแห้ง16526,214,280.00
เมล็ดฟักทอง9224,096,675.42
บุหรี่6122,065,640.12
เบ็ดเตล็ด13,387258,697,040.89
รวม40,3061,168,190,989.61

ธันวาคม


ชนิดสินค้าน้ำหนัก(ตัน)มูลค่าสินค้า (บาท)
โคและกระบือมีชีวิต3,279275,016,000.00
น้ำมันเชื้อเพลิง11,529211,006,336.17
ยางพารา4,598143,587,751.04
ชิ้นส่วนไก่แช่เเข็ง1,539117,175,209.93
น้ำตาลทรายขาว6,06365,653,942.55
รถยนต์19349,135,491.07
ลำไยอบแห้ง89344,215,376.16
บรั่นดี1031,981,762.36
มะม่วงอบแห้ง20431,900,360.00
ชิ้้นส่วนสุกรแช่เเข็ง42523,663,534.00
เบ็ดเตล็ด16,263320,214,431.89
รวม44,9961,313,550,195.17
Translate »

Enter your keyword