อำเภอเชียงแสน

นำการค้าสู่สากล ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาประชาชนอยู่ดีมีสุข

อำเภอเชียงแสน

นำการค้าสู่สากล ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาประชาชนอยู่ดีมีสุข

previous arrow
next arrow
Slider

ตารางนัดหมายนายอำเภอ

เดือน/วัน/ปีเวลาเรื่องสถานที่หน่วยงานหมายเหตุ
04/06/202108.00อบรมวิทยากรต้นแบบหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา โครงการนำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาสู่ภาคประชาชนโรงแรมเชียงใหม่ออร์คิดศูนย์ดำรงธรรมมอบหมายให้ นายอุดม จันกิติ เข้าร่วมประชุมฯ
04/05/202109.00ปะชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเชียงแสนห้องประชุมอำเภอเชียงแสน ชั้น 2สำนักงานอำเภอเชียงแสนนายอำเภอเป็นประธานการประชุม
04/06/202109.00พิธีถวายเครื่องสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหอประชุมอำเภอเชียงแสนสำนักงานอำเภอเชียงแสนนายอำเภอเป็นประธานในพิธี
Translate »

Enter your keyword