รายการสถิติประชากรและบ้าน ระดับสำนักทะเบียน ของสำนักทะเบียนอำเภอเชียงแสน

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ถึง 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ตำบลบ้านปกติชายหญิงรวม
ตำบลเวียง20,77523,76824,79048,558
ตำบลป่าสัก3,9783,7483,9977,745
ตำบลบ้านแซว4,7195,8815,76911,650
ตำบลดอนศรีดอนมูล3,4543,6094,0107,619
ตำบลแม่เงิน3,0474,3444,2838,627
ตำบลโยนก2,1192,4492,5324,981

ข้อมูลระดับตำบล

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ถึง 12 กุมภาพันธ์
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ถึง 12 กุมภาพันธ์
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ถึง 12 กุมภาพันธ์
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ถึง 12 กุมภาพันธ์
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ถึง 12 กุมภาพันธ์
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ถึง 12 กุมภาพันธ์
Translate »

Enter your keyword