อำเภอเชียงแสน

นำการค้าสู่สากล ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาประชาชนอยู่ดีมีสุข

อำเภอเชียงแสน

นำการค้าสู่สากล ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาประชาชนอยู่ดีมีสุข

previous arrow
next arrow
Slider

รายการสถิติประชากรและบ้าน ระดับสำนักทะเบียน ของสำนักทะเบียนอำเภอเชียงแสน

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2564

ตำบลบ้านปกติชายหญิงบ้านรวม
ตำบลเวียง7,4956,8347,52814,362
ตำบลป่าสัก3,5583,6914,1627,853
ตำบลบ้านแซว4,8795,9305,89611,826
ตำบลดอนศรีดอนมูล3,5573,5853,9717,556
ตำบลแม่เงิน3,1194,3294,3338,662
ตำบลโยนก2,1852,4662,5785,044
รวม24,79326,83528,46854,803

ข้อมูลระดับตำบล

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ถึง 12 กุมภาพันธ์
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ถึง 12 กุมภาพันธ์
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ถึง 12 กุมภาพันธ์
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ถึง 12 กุมภาพันธ์
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ถึง 12 กุมภาพันธ์
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ถึง 12 กุมภาพันธ์
Translate »

Enter your keyword