ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย

วันที่ 26 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์ OSS ได้ร่วมออกบูธในนามกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล เป็นประธานในการเปิดพิธี และได้เยี่ยมชมบูธต่างๆภายในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2562 ณ สนามบินเก่า ฝูงบิน 416 เชียงราย

Related Posts

Enter your keyword