จนท.ศูนย์ OSS เชียงแสน ต้อนรับคณะจากศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น. จนท.ศูนย์ OSS เชียงแสน,แม่สาย และกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ต้อนรับคณะจากศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) และคณะสื่อมวลชน ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน และห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

Related Posts

Enter your keyword