พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงราย

วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ข้าราชการอำเภอเชียงแสน ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาอำเภอเชียงแสน รวมกว่า 100 คน เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงราย ณ บ่อน้ำทิพย์วัดพระธาตุโดยตุง โดยน้ำศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวจะนำไปใช้ในการพิธีบรมราชาภิเษกของในหลวง ร.๑๐

Related Posts

Enter your keyword