11 เม.ย.62 ออกตรวจเยี่ยมด่านตรวจ/จุดตรวจ ฯ ณ จุดตรวจตู้ยามป่าสักน้อย

วันที่ 11 เม.ย.62 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน/ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบุติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2562 มอบหมายให้ปบัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงพร้อมชุดเคลื่อนที่เร็ว กองร้อยอส.อ.ชส.ที่6 ออกตรวจเยี่ยมด่านตรวจ/จุดตรวจ บูรณาการร่วม ตำรวจ ปกครอง สาธารณสุข อบต.ป่าสัก ณ จุดตรวจตู้ยามป่าสักน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ เพื่อโปรดทราบ

Related Posts

Enter your keyword