พิธีไหว้สาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ปี2562

วัน 11 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานในพิธีไหว้สาพระธาตุจอมกิตติ ณ วัดพระธาตุจอมกิตติ, พิธีบวงสรวงดวงพระเจ้าพรหมมหาราช ณ วัดพระธาตุจอมกิตติ, พิธีบวงสรวงพญาแสนภู ณ วัดเจดีย์หลวง, พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อประตูป่าสัก ณ ศาลเจ้าพ่อประตูป่าสัก เนื่องในงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ปี 2562

Related Posts

Enter your keyword