นายอำเภอเชียงแสน นำข้าราชการ จิตอาสา ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 6 พ.ค.2562 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายพระพรชัยมงคล พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีข้าราชการ จิตอาสา ร่วมพิธีประมาณ 1,100 คน และนำผู้เข้าร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยณ หอประชุมโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

Related Posts

Enter your keyword