เปิดโครงการสวนสาธารณะเชียงแสน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มสวนหย่อม สวนสาธารณะเชียงแสน ร่วมกับทหาร – ตำรวจ -จิตอาสา ให้กับชุมชน ตามโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Related Posts

Enter your keyword