การประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริต ในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงราย

การประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริต
[wpdm_package id=’4752′]

Related Posts

Translate »

Enter your keyword