อำเภอเชียงแสน

นำการค้าสู่สากล ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาประชาชนอยู่ดีมีสุข

อำเภอเชียงแสน

นำการค้าสู่สากล ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาประชาชนอยู่ดีมีสุข

previous arrow
next arrow
Slider

ที่ว่าการอำเภอ

  • chiangsaen@gmail.com
  • 0-5377-7110 ,0-5377-7115
  • www.chiangsaen.go.th
  • 1 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัด เชียงราย 57150

ติดต่อ

    Translate »

    Enter your keyword